Brochure Monitor Woonvormen Dementie

Monitoring van verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

In het kader van de Monitor Woonvormen Dementie verzamelt het Trimbos-instituut sinds 2008 tweejaarlijks gegevens in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. In de Monitor bevragen wij zowel verzorgenden en familieleden als managers en behandelaars. Door de herhaling van het onderzoek en de betrokkenheid van verschillende organisaties, is het mogelijk veranderingen in de geboden zorg te monitoren en de oorzaken en gevolgen hiervan in kaart te brengen. Bovendien bieden de herhaalde metingen de mogelijkheid thema's te onderzoeken die belangrijk zijn voor goede dementiezorg of die maatschappelijk veel stof doen opwaaien. Tussen 2008 en 2014 vonden drie meetronden van de Monitor plaats en de volgende meetronde is in 2016. Deelnemende instellingen gebruiken de uitkomsten van de Monitor bij het vaststellen van het beleid van morgen.

Gratis download

Producttype
Folders en Brochures
Pagina's
4
Productnummer
PM0118
Jaar van uitgave
2015

Dossier_Dementie