Kop Op Ouders (poster)

De poster KopOpOuders is bedoeld als wervingsmateriaal voor het online opvoedondersteuningsaanbod voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen en onderdeel van de campagne "Hoe leg je het de kinderen uit....".

De online interventies worden aangeboden via www.kopopouders.nl en uitgevoerd door ggz- en verslavingszorginstellingen. Ook eerstelijnsinstellingen kunnen aanhaken. Nederland telt jaarlijks 864.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. De kinderen van deze ouders lopen een verhoogd risico zelf ook dergelijke problemen te ontwikkelen. De poster kan in combinatie met de folder KopOpOuders regionaal worden verspreid via zorginstellingen. Eigen logo's kunnen worden geplaatst.

€ 0,90
Producttype
Overig
Productnummer
PM0019
Jaar van uitgave
2008

koppkov