Materialenfolder De gezonde school en genotmiddelen

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is een preventieprogramma voor het (speciaal) voortgezet onderwijs en het MBO over roken, alcohol en drugs.

Leerlingen krijgen lessen over middelengebruik. De school maakt regels en afspraken over roken, drinken en gebruik van drugs op en rond school, geeft aandacht aan signaleren en begeleiden van problematisch gebruik en betrekt ouders. Voor verschillende onderdelen van het programma zijn materialen gemaakt om de invoering van DGSG op school te ondersteunen.

In deze folder staat een overzicht.

Producttype
Folders en Brochures
Pagina's
6
Productnummer
PFG55177
Jaar van uitgave
2016

alcohol drugs HelderOpSchool tabak