E-learning 'Signaleren van alcohol en drugs op het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs'

Vervolgcursus

Deze e-learning is komen te vervallen en is niet langer te bestellen. Mocht u bijscholing op het  gebied van signaleren wensen, dan kunt u zich wenden tot uw instelling voor verslavingszorg. U kunt uw instelling hier vinden.

Met de online cursus 'Signaleren van alcohol en drugs in het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) en praktijkonderwijs' krijgt u in vijf lessen van elk 20-25 minuten kennis aangereikt over de omvang van het alcohol- en drugsgebruik in het VSO en PrO en de speficieke signalen van alcohol- en drugsgebruik bij leerlingen in deze typen ondewijs. Daarnaast is aandacht voor gespreksvoering met leerlingen die waarschijnlijk problemen hebben met het gebruik van alcohol en drugs. Aan de hand van gefilmde casussen leert u hoe u het beste met hen in gesprek kunt gaan.

Deze cursus sluit aan op de basiscursus 'Signaleren alcohol en drugs. In deze algemene cursus krijgt u in vijf lessen van elk 15-20 minuten kennis aangereikt over de werking, effecten en risico's van alcohol en drugs. Voordat u aan de vervolgcursus begint is het van belang dat u voldoende basiskennis heeft over alcohol en drugs. Is uw basiskennis nog onvoldoende, dan is het raadzaam om voorafgaande aan de vervolgcursus eerst de basiscursus te doorlopen.

Na bestelling ontvangt u per e-mail uw persoonsgebonden licentiecode.

Producttype
Lesmateriaal digitaal
Productnummer
PFG55158
Jaar van uitgave
2013
Auteur
I. Hilderink

HelderOpSchool