Impact van de coronacrisis op het werk en welzijn van professionals voor psychische hulp

Eindrapport

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het werk en welzijn van professionals die hulp, zorg en ondersteuning geven bij psychische problemen? Is de werkdruk toegenomen of juist niet? Kunnen ze de zorg bieden die ze voor hun cliënten nodig vinden? En wat doet dit met hun eigen psychisch welbevinden? Het Trimbos-instituut onderzocht dit in opdracht van ZonMw, samen met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, koepels van zorgaanbieders en andere partijen zoals MIND en Hogeschool Inholland.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
82
Productnummer
AF1845
Jaar van uitgave
2020
Auteur
M. van Bon-Martens, T. van Doesum, S. Leone, D. de Beurs, H. Kroon, L. Shields-Zeeman

corona PsychischeGezondheid werk