Inzet cursus Mental Health First Aid voor wijkbewoners in Gestel

Veel mensen in Nederland komen weleens in aanraking met mensen met psychische problematiek (inclusief verslaving) en weten dan vaak niet hoe ze moeten handelen of waar ze terecht kunnen voor hulp. De cursus Mental Health First Aid (MHFA) is ontwikkeld om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen in hun omgeving te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp.

Dit onderzoek, uitgevoerd in de wijk Gestel, beoogt inzicht te bieden in het bereik van de MHFA cursussen, de ervaringen van cursisten, de impact van de cursus, en de manieren waarop cursisten het geleerde toepassen in de praktijk.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
49
Productnummer
AF1779
Jaar van uitgave
2020
Auteur
N. van Erp, A. de Lange, M. van Bakel

PsychischeGezondheid WijkteamsPsychischeGezondheid