Monitor Personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg

In 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg door het Zorginstituut aangeboden aan de veldpartijen. In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt beschreven wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg inhoudt en hoe de zorg in verpleeghuizen indien nodig verbeterd kan worden. Het Kwaliteitskader vormt een wettelijke basis voor de kwaliteit van de Nederlandse verpleeghuiszorg.

In het kwaliteitskader heeft V&VN de ontwikkelopdracht Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling gekregen, met als doel om een actieve dialoog tussen de zorgvrager en hulpverlener te bevorderen en onderling het gesprek aan te gaan over wat er nodig is voor, en geboden wordt aan de bewoner om een optimale kwaliteit van leven te kunnen bieden.

De Leidraad streeft naar een verantwoorde personeelssamenstelling afgestemd op deze zorgvragen voor alle verpleeghuizen. V&VN heeft hiervoor een handreiking ontwikkeld, welke is doorontwikkeld in diverse pilots. Deze studie evalueert het proces binnen verpleeghuizen om te komen tot een verantwoorde personeelssamenstelling.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
64
Productnummer
AF1718
Jaar van uitgave
2020
Auteur
A. van der Schot, J. van Erp, B. Willemse, S. Aarts, R. Backhaus, H. Verbeek, H. van der Roest

dementie ouderen Standaard