Visie integrale hulp MBO-studenten

Integrale hulp en ondersteuning voor MBO-studenten met psychische problemen in Utrecht

De verschillende actoren die bij de integrale hulp voor MBO-studenten met psychische problemen zijn betrokken, hebben ieder hun eigen opvattingen over wat de hulp aan deze studenten zou moeten inhouden. Het expliciet maken van de ideeën en opvattingen van alle betrokkenen over wat integrale begeleiding en ondersteuning van MBO-studenten met psychische problemen concreet voor hen betekent en deze verwerken in een gezamenlijke visie, helpt om ieders ambities en uitgangspunten hierin te herkennen en erkennen en deze vervolgens gezamenlijk waar te maken.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
24
Productnummer
AF1637
Jaar van uitgave
2018
Auteur
M. van Bon-Martens, N. van Erp, P. van Heijst, M. van Luijn, M. Cuijpers

PsychischeGezondheid reintegratie WijkteamsPsychischeGezondheid