Opvang en beschermd wonen Amersfoort

Analyse van omvang, cliƫntkenmerken, hulpvraag en ondersteuningsbehoeften

Eind 2016 werd in de regio Amersfoort gesignaleerd dat de druk op de maatschappelijke opvang fors toenam. Daarnaast waren er signalen over een toename van het aantal zwerf-jongeren. De gemeente Amersfoort biedt maatschappelijke opvang voor dak- en thuisloze mensen. Deze maatschappelijke opvang heeft een regiofunctie voor de gemeenten Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Veenendaal en Woudenberg.

Om geschikte maatregelen te kunnen nemen, vroeg de gemeente Amersfoort het Trimbos-instituut om een analyse uit te voeren van de omvang en kenmerken van de populatie binnen de maatschappelijke opvang (inclusief zwerfjongeren) en het beschermd en bege-leid wonen.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
66
Productnummer
AF1556
Jaar van uitgave
2017
Auteur
M. Planije, H. Kroon

MaatschappelijkeOpvang reintegratie WijkteamsPsychischeGezondheid ZorgEnParticipatie