Stoppen-met-roken begeleiding door de verloskundige:

De V-MIS methode in de praktijk

Het Trimbos-instituut heeft via een online survey 150 eerstelijns en klinisch verloskundigen onder andere gevraagd wat hun wensen, behoeften en ervaren knelpunten zijn bij het aanbieden van stopbegeleiding aan rokende zwangeren, en hoe zij hun eigen rol hierin zien. Uit de survey bleek dat vier op de vijf verloskundigen (81 procent) de V-MIS start, maar dat slechts 10 procent deze volledig doorloopt. Voor 61 procent van de verloskundigen is het gebrek aan motivatie van de zwangere om te stoppen met roken een belemmering. Ook missen verloskundigen gratis cliëntenfolders (54 procent) en eenvoudige tools (51 procent). Financiële consequenties voor de verloskundige (37 procent) of zwangere (22 procent) vormen eveneens een barrière bij het bieden van stopbegeleiding. Driekwart (74 procent) van de verloskundigen ziet stoppen-met-roken begeleiding als hun taak, 77 procent vindt doorverwijzen ook zinvol; in driekwart (74 procent) van de gevallen naar de huisarts.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
96
Productnummer
AF1505
Jaar van uitgave
2017
Auteur
P. Hopman, S. de Josselin de Jong, L. Springvloet, M. van Laar

RookvrijOpgroeien StoppenMetRoken tabak