Kostenevaluatie van de Wet Bopz

Voorbereidend onderzoek ten behoeve van een kostenvergelijk na invoering van de Wet verplichte GGZ

Dit rapport beschrijft de bevindingen van een kostenevaluatie van de uitvoering van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

In de komende jaren zal de Wet Bopz worden vervangen door de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Een toekomstige kostenevaluatie, na de inwerkingtreding van de Wvggz, kan worden afgezet tegen de kostenevaluatie van de Wet Bopz om na te gaan in hoeverre de wetswijziging gepaard gaat met een verandering in kosten.

De kostenevaluatie van de Wet Bopz werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zie ook: Lastgevingen tot inbewaringstelling in de GGZ in de periode 2011-2014

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
114
Productnummer
AF1441
Jaar van uitgave
2016
Auteur
J. Nuijen, J. Lokkerbol, M. Tuithof, B. van Wijngaarden

RichtlijnenDepressie ZorgEnParticipatie