Het kan dus!

Een doorbraak in het Nederlandse dakloosheidsbeleid. Evaluatie Plan van Aanpak maatschappelijke opvang in de vier grote steden, 2006-2014

Begin 2014 eindigde de looptijd van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Met dit plan, gestart in 2006, beoogden de vier grote steden en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de situatie van dakloze mensen en dreigend daklozen te verbeteren en tegelijkertijd de overlast die deze groep veroorzaakt terug te dringen. In deze evaluatie wordt beschreven wat de belangrijkste opbrengsten en knelpunten zijn geweest in de periode 2006-2104.

In dit rapport word ook vooruitgeblikt. Op basis van gesprekken met uitvoerende organisaties, gemeenteambtenaren en cliëntvertegenwoordigers, zijn lessen getrokken voor de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden bij het ondersteunen van sociaal kwetsbare mensen.

Gratis download

€ 24,95 excl. btw

€ 27,20 incl. btw

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
85
Productnummer
AF1318
Jaar van uitgave
2014
Auteur
M. Tuynman, M. Planije

MaatschappelijkeOpvang