Online cursus Signaleren depressie

Voor herkennen van klachten en risico’s van depressie

Deze e-learning is tijdelijk niet bestelbaar. Half oktober komt een nieuwe versie beschikbaar.

Met de online cursus 'Signaleren depressie' leert u in zes lessen van elk 20-30 minuten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten te herkennen, die met hen te bespreken, en preventieve activiteiten te ondernemen in de nulde en eerste lijn. Bij ernstige depressieve klachten leidt u toe naar de huisarts.

De cursus is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met de GGD Hollands Midden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Door een groep van 60 beroepskrachten is de cursus gunstig beoordeeld. Ook blijkt uit een voor- en nameting dat deze cursisten de beoogde kennis en vaardigheden voldoende hebben aangeleerd.

De cursus is voor professionals in de nulde- en eerstelijnszorg, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) somatiek, maatschappelijk werkenden en ouderenadviseurs, die veel werken met risicogroepen voor depressie (volwassenen en ouderen).

Accreditatie: Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (3 pnt), door VSR voor verpleegkundig specialisten (3 pnt), door NVvPO (3 pnt) en Registerplein (3 pnt).

.

Na bestelling ontvangt u per e-mail en per post binnen 3 werkdagen uw persoonsgebonden licentiecode. Na registratie dient u de e-learning binnen zes maanden af te ronden.

 

Producttype
Lesmateriaal digitaal
Productnummer
AF1197
Jaar van uitgave
2013
Auteur
Trimbos-instituut, GGD Hollands Midden, LUMC

depressiepreventie eHealth