Modelbeschrijving forensische (F)ACT

Richtlijnen voor de werkwijze en het zorgaanbod van forensische ACT- en FACT-teams

De modelbeschrijving forensische (F)ACT is ontwikkeld op basis van uitgebreide internationale literatuurstudie en een brede verkenning van de huidige praktijk in Nederland. De modelbeschrijving beoogt om (startende) forensische (F)ACT teams handvatten te bieden met betrekking tot de samenstelling van het team, het (forensische) zorgaanbod, de samenwerking met (justitiële) ketenpartners en de organisatie van de zorg.

De instrumenten die het CCAF gebruikt bij de audits van 'reguliere' (F)ACT-teams en forensische (F)ACT-teams zijn via de website van CCAF te downloaden: http://www.ccaf.nl/audits/instrumenten

Gratis download

€ 19,95 excl. btw

€ 21,75 incl. btw

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
106
Productnummer
AF1090
Jaar van uitgave
2011
Auteur
C. Place, M. van Vugt, L. Neijmeijer
ISBN
9789052537139