Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 2010

Rapportage 2010: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

In deze Monitor Maatschappelijke Opvang – het vijfde jaarbericht– is beschreven in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn en hoe de uitvoering van het Plan van Aanpak verloopt.

Het jaar 2010 markeert de overgang van de eerste naar de tweede fase van het Plan van Aanpak. In 2010 bereikten de vier steden de gestelde doelen. Daarmee zijn de twee voornaamste pijlers van het Plan van Aanpak –een persoonsgerichte aanpak en een sluitende ketensamenwerking– echter niet ‘af’. De steden verbeterden processen en samenwerking met andere organisaties en beleidsvelden en realiseerden voorzieningen. In deze monitorrapportage geven ook cliënten en hun vertegenwoordigers hun visie op het Plan van Aanpak.

Tot slot wordt er vooruitgeblikt op de tweede fase, en de plannen daarvoor. Deze zijn gericht op het voorkomen van (terugval naar) dakloosheid, het onder dak en in zorg brengen van ‘moeilijk plaatsbaren’ en op het verbeteren van uitstroom van daklozen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Gratis download

€ 24,95 excl. btw

€ 27,20 incl. btw

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
118
Productnummer
AF1044
Jaar van uitgave
2011
Auteur
Mathijs Tuynman, Michel Planije en Caroline Place
ISBN
978-90-5253-707-8