Toekomstverkenning intramurale GGZ

Ongeveer de helft van de uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland wordt besteed aan intramurale zorg. In vergelijking met andere Europese landen beschikt Nederland over een relatief grote capaciteit aan intramurale GGZ-voorzieningen. Welke functies vervullen deze voorzieningen? Aan welke zorgvragen komen ze tegemoet? En hoe zal de behoefte aan deze voorzieningen zich in het komende decennium ontwikkelen?

Deze vragen liggen ten grondslag aan dit rapport over de toekomst van de intramurale GGZ. Het rapport bevat een trendanalyse van de vraag naar en het gebruik van intramurale GGZ in de afgelopen 15 jaar. De toekomst van de Intramurale GGZ wordt verkend aan de hand van twee beleidsscenario's: een continuerings-scenario, waarin de huidige beleidslijnen worden voortgezet, en een optimaliserings-scenario, waarin wensen van cliënten veel nadrukkelijker centraal komen te staan.

Gratis download

€ 19,50 excl. btw

€ 21,25 incl. btw

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
70
Productnummer
AF0936
Jaar van uitgave
2010
Auteur
F. van Hoof, B. van Wijngaarden, A Knispel en I. Kok
ISBN
978-90-5253-65-90