Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen

Addendum Ouderen

Het addendum ouderen is een aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Het addendum geeft aan wanneer de diagnostiek en behandeling van ouderen met angststoornissen aanpassing behoeft ten opzichte van de aanbevelingen in de richtlijn.

Hier vindt u de volledige richtlijn angststoornissen

Deze publicatie is alleen digitaal verkrijgbaar via www.ggzrichtlijnen.nl
Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
88
Productnummer
AF0852
Jaar van uitgave
2008
Auteur
Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ