Open en Alert - Alcohol- en drugspreventie in zorg- en welzijnsinstellingen

Informatie voor cursisten

Het project Open en Alert geeft handvatten bij het opzetten en uitvoeren van alcohol- en drugspreventie in zorg- en welzijnsinstellingen.

Deze cursistenmap hoort bij de deskundigheidsbevordering van Open en Alert. Het is bedoeld als naslagwerk bij de basiscursus en de vaardigheidstraining Open en Alert. Hoofdstuk 1, de basiscursus, geeft informatie over alcohol en diverse drugs. Hoofdstuk 2 is de vaardigheidstraining en gaat over voorkomen, signaleren en gedragsverandering bij alcohol- en drugsgebruik. Verder wordt er aandacht besteed aan het begeleiden en samenwerken met een instelling voor verslavingszorg. Tevens bevat de cursistenmap alle drugsfolders van het Trimbos-instituut.

Voor projectleiders/trainers Open en Alert is er een handboek.

Open en Alert is in 2011 erkend als "Theoretisch goed onderbouwde interventie" door het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

Open en Alert is in 2013 geheel herzien waarbij de versies voor de verschillende settings zijn samengevoegd in één map en een e-learning van de Open en Alert training is ontwikkeld. Deze is te bestellen via PFG55157 (voor de basiscursus) en PFG55161 (voor de vaardigheidscursus)

€ 18,50 btw vrijgesteld

Producttype
Cursusmateriaal
Pagina's
80
Productnummer
AF0676
Jaar van uitgave
2016
Auteur
L. van Leeuwen

lvb