Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen

Patiëntenversie

In deze patiëntenversie van de Multidisciplinaire Richtlijn angststoornissen kunt u lezen:

  • wat een angststoornis is
  • welke angststoornissen er zijn
  • hoe een angststoornis wordt vastgesteld en kan worden behandeld

Verder wordt beschreven hoe de patiënt, de ouders en debehandelaar samen kunnen vaststellen wat de beste en meest passende zorg is.

Tot slot geeft dit boekje informatie over hoe om te gaan met een angststoornis, zowel door patiënten als door familieleden. Het boekje sluit af met praktische informatieover (patiënten)organisaties, boeken, adressen en wetgeving.

U kunt deze richtlijn niet meer bestellen.

De meest recente versie is als download beschikbaar op www.ggzrichtlijnen.nl

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
40
Productnummer
AF0629
Jaar van uitgave
2005
Auteur
Hofstra K, Fischer E.
ISBN
9052535221