Preventie van depressie bij ouderen (introductie en onderbouwing)

Introductie en onderbouwing

Integrale preventieve aanpak van depressie werkt het beste. Bij een integrale aanpak leveren meerdere sectoren zoals zorg, welzijn, veiligheid een bijdrage. Het gaat uit van een community-benadering en richt zich op drie doelen: het verbeteren van de vroegherkenning van depressieve klachten en implementatie van preventieve interventies het versterken van competenties van mensen met een sterk verhoogd risico voor depressie en het werken aan een ondersteunende en gezonde leefomgeving. In deze uitgave wordt de integrale aanpak depressiepreventie voor ouderen geïntroduceerd en onderbouwd. De uitgave biedt een toelichting bij het belang van preventie van depressie bij ouderen, een overzicht van de belangrijkste risicofactoren bij deze doelgroep, plus een dynamische theorie over ouder worden die ten grondslag ligt aan integrale aanpak depressiepreventie voor ouderen. De belangrijkste bevindingen worden samengevat.Deze brochure is een van de drie producten die gemeenten, GGD’en, GGZ-instellingen en andere organisaties direct kunnen toepassen bij de preventie van depressie. Deze zijn wetenschappelijk gefundeerd en gestandaardiseerd. Deze producten zijn vergaand uitgewerkt voor de preventie van depressie bij ouderen, omdat daar al relatief veel ervaring mee is opgedaan.

Gratis download

Er zijn drie producten Integrale aanpak depressie ouderen: Overzicht interventies, Handleiding en Introductie en onderbouwing.

Producttype
Folders en Brochures
Productnummer
AF0591
Jaar van uitgave
2005
Auteur
Bohlmeijer E, Smit F, Smits C.
ISBN
9052534993