Preventie van depressie bij ouderen

Draaiboek voor een community-interventie

Dit is het draaiboek voor de uitvoering van een community-interventie gericht op geïndiceerde preventie van depressie bij ouderen. Het draaiboek is ontwikkeld en uitgetest in een project dat werd gefinancierd door ZonMw. Voor de uitvoering van community-interventies bestaat geen blauwdruk. Gedeeltelijk moet worden ingespeeld op de lokale situatie. Dit draaiboek is daarbij een hulpmiddel en kader. In de bijlagen wordt een aantal instrumenten toegelicht en beschreven. Instellingen kunnen deze naar eigen goedvinden gebruiken en aanpassen.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
101
Productnummer
AF0492
Jaar van uitgave
2003
Auteur
Bohlmeijer E, Cuijpers P, Smits C, Wesseling M, Scheers H, Roode Yd, Beek A