Verwaarlozing bij ouderen

Een brochure voor signaleerders

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat slechts een klein deel van de ouderen met verwaarlozing tijdig de juiste hulp krijgt. Toch hebben veel van deze ouderen nog contact met hulp- en dienstverleners en wijzen ze hulp niet altijd af. Blijkbaar is het lastig voor hulp- en dienstverleners verwaarloosde ouderen te herkennen. Mogelijk weten ze ook niet bij wie ze hen kunnen melden voor gepaste hulp.

Deze brochure geeft informatie over verwaarloosde ouderen en over de mogelijke ondersteuning in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). De instellingen die OGGZ aanbieden reageren op signalen van hulp- en dienstverleners. Daarom wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van hulp- of dienstverleners om verwaarlozing te signaleren en te melden.

Gratis download

Producttype
Folders en Brochures
Pagina's
30
Productnummer
AF0415
Jaar van uitgave
2002
Auteur
Boer Fd, Smits C
ISBN
9052533946