Bureaukaart voor gespreksvoering

0,00 excl. btw 0,00 0,00 incl. btw

In 2018 en 2019 hebben het Trimbos-instituut en TNO het door ZonMw gefinancierde project Gespreksvoering met ouders en jeugdigen: verbinding tussen JGZ-richtlijnen uitgevoerd (projectnr. 732000202).

Hiervoor zijn dertien JGZ-richtlijnen met psychosociale thema’s systematisch ‘gescreend’ op informatie, aanbevelingen of tips rondom gespreksvoering of communicatie. De informatie uit deze richtlijnen is vervolgens aangevuld met de uitkomsten van drie behoeftepeilingen onder ouders, jongeren en professionals.

We hebben op basis van de documentenanalyse en de behoeftepeilingen 25 kernvaardigheden voor JGZ-professionals vastgesteld. De verwachting is dat de communicatie tussen professionals, jongeren en ouders verbetert wanneer professionals over deze kernvaardigheden beschikken. Een hulpmiddel voor het verkrijgen van deze vaardigheden is de bureaukaart Gespreksvoering JGZ-professional met ouders en jongeren.

Op de bureaukaart staan de vier aandachtsgebieden voor gespreksvoering die zich door middel van symbolen onderscheiden:

  1. Professioneel handelen: basis gespreksvaardigheden
  2. Versterken van de relatie met ouder/jeugdige
  3. Versterken eigen kracht van de ouder/jeugdige
  4. Coachende rol van de professional

Onder deze aandachtsgebieden staan kernvaardigheden voor gespreksvoering (25 in totaal).

Professionals kunnen de bureaukaart gebruiken als een geheugensteuntje in gesprekken met ouders en/of jongeren. Bij de bureaukaart hoort ook een Kaartenset voor gespreksvoering bestaande uit 100 kaartjes met tips en aanbevelingen voor de professionals die onderverdeeld zijn in actie-, kennis-, advies- en reflectiekaarten. Beide instrumenten hebben tot doel de communicatie met ouders en/of jongeren te verbeteren. Hier vindt u de rapportage Documentenanalyse JGZ Richtlijnen op basis waarvan de instrumenten ontwikkeld zijn.

Op voorraad

Auteur I. de Graaf, D. Meije, M. de Wolff, M. Klein Velderman
Gewicht 15 g
Auteur

, , ,

Jaar

SKU pm0437
Category Campagnemateriaal