Preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de DHW – 4.0

Nieuw modelplan voor gemeenten

Gemeenten zijn via de Drank- en horecawet (DHW) verplicht vierjaarlijks een preventie- en handhavingsplan op te stellen. Toen deze verplichting in 2014 werd ingevoerd, maakten veel gemeenten gebruik van het model Preventie- en handhavingsplan van het Trimbos-instituut. Dit modelplan is nu geactualiseerd en aangepast, mede op basis van verbetersuggesties van gemeenten. Zo is de achtergrondinformatie losgekoppeld van het modelplan, worden meer handvatten gegeven om preventie en handhaving te verbinden, zijn nieuwe interventies en programma’s voor de uitvoering beschreven, wordt de relatie met het Nationaal Preventieakkoord gelegd en wordt vooruitgekeken naar de nieuwe alcoholwet. Het modelplan helpt gemeenten bij het systematisch uitdenken van preventie- en handhavingsbeleid, in samenwerking met lokale stakeholders. U kunt het modelplan 4.0 hieronder downloaden, evenals het bijbehorende toelichtingsdocument. Het modelplan bevat verwijzingen naar het toelichtingsdocument.

De zip-file bevat twee documenten:

  • Model Preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de DHW - 4.0
  • Toelichtingsdocument bij Model Preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de DHW - 4.0

Let op: sla beide documenten op in één map op uw computer en geef het toelichtingsdocument geen andere naam. Anders werken de verwijzingen tussen beide documenten niet goed. Wanneer u het modelplan gaat gebruiken, opent u beide documenten vanuit de map op uw computer en gaat aan de slag in het modelplan.

Auteur

, , , ,

Pagina's

31

Jaar

SKU af1850
Category Handreikingen