Dronkenschap en doorschenken: van intentie naar actie

Een gemeentelijke aanpak om dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven tegen te gaan

Jongeren beginnen op steeds latere leeftijd met het drinken van alcohol. Als zij eenmaal drinken, drinken zij onverminderd veel en vaak in korte tijd. In het uitgaansleven levert het overmatige alcoholgebruik en dronkenschap problemen op voor de gezondheid van de drinker en de openbare orde en veiligheid in het gebied. Dit leidt tot grote inzet van politie, gemeente en zorg en is daarmee een uitdaging voor gemeenten als regisseur van het lokale alcoholbeleid. Momenteel besteden gemeenten echter relatief weinig aandacht aan een preventieve aanpak van dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven, omdat men niet altijd weet hoe het probleem aangepakt kan worden.

Het Trimbos-instituut en Objectief hebben, met behulp van subsidie van het ministerie van VWS, een aanpak ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen. De aanpak is ontwikkeld op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, voorbeelden uit het buitenland en praktijkvoorbeelden uit Nederland. Middels een stappenplan worden gemeenten begeleid om in samenwerking met partners een effectieve aanpak te ontwikkelen voor een veiliger en gezonder uitgaansleven. Het Trimbos-instituut en onderzoeksbureau Objectief ondersteunen gemeenten hierbij door middel van onderzoek, training en procesbegeleiding.

Auteur L. Nijkamp
Auteur

Pagina's

33

Jaar

SKU af1731
Category Rapporten