Informele zorg in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Deelpublicatie Monitor Woonvormen Dementie (2017)

In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de rol van informele zorgverleners in de ouderenzorg, zoals familieleden, vrienden, kennissen en vrijwilligers.

De rol van vrijwilligers

In deze publicatie vindt u antwoord op vragen rond betrokkenheid van vrijwilligers in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie:

  • Wie zijn de vrijwilligers in de woonvoorzieningen voor mensen met dementie?
  • Hoe ervaren vrijwilligers het werk in de woonvoorzieningen?
  • Hoe werven woonvoorzieningen vrijwilligers en hoe werken zij met hen samen?
  • Welke elementen van de woonvoorziening – verzorgenden, bewoners en vrijwilligers – dragen bij aan de positieve ervaringen en de inzet van vrijwilligers?

De rol van familie

Daarnaast gaan wij in op een aantal vragen die gericht zijn op de betrokkenheid van familie in de dementiezorg:

  • Wie zijn de familieleden in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie?
  • Hoe worden familieleden betrokken bij de dementiezorg en hoe worden zij ondersteund?
  • Hoe ervaren familieleden hun betrokkenheid bij de zorg voor hun naaste en bij de woonvoorziening?
  • Welke elementen van de woonvoorziening – verzorgenden, bewoners en familieleden – dragen bij aan de tevredenheid, de ervaren zorglast en de betrokkenheid van familieleden?

Monitor Woonvormen Dementie

Dit is een deelpublicatie van de vierde Monitor Woonvormen Dementie 2008-2017.

Andere deelpublicaties zijn:

  1. Leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking
  2. Onbegrepen gedrag

Over de Monitor Woonvormen Dementie

De Monitor Woonvormen Dementie wordt sinds 2008 iedere 2 tot 3 jaar uitgevoerd, in 2016-2017 onder 49 woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen met dementie. 

Lees meer

Doe mee en krijg inzicht in uw dementiezorg

Door deel te nemen aan de Monitor Woonvormen Dementie, krijgt u beter inzicht in de kwaliteit van uw dementiezorg en mogelijke manieren om uw zorg voor ouderen met dementie te verbeteren. 

Zo doet u mee

Auteur M. Prins, C. Heijkants, B. Willemse
Auteur

, ,

Pagina's

52

Jaar

SKU af1594
Category Rapporten