Trendrapportage GGZ: Geen gebruik van professionele zorg bij stemmings- en angststoornissen: zorgelijk of niet?

19,95 excl. btw 0,00 19,95 incl. btw

Resultaten van de ‘Netherlands Mental Health survey and incidence study-2’ (NEMESIS-2)

Het is bekend dat een deel van de volwassenen met een stemmings- of angststoornis niet in aanraking komt met de professionele psychische hulpverlening. De vraag is of dit zorgelijk is. Om hier zicht op te krijgen wordt in dit themarapport onderzoek gepresenteerd op basis van gegevens van NEMESIS-2, een representatief bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheid van volwassen Nederlanders.

Belangrijkste bevindingen:

  • Eén op de drie (34%) volwassenen met een stemmings- of angststoornis in het afgelopen jaar maakt in datzelfde jaar geen gebruik van professionele hulp, en doet dat ook niet doet in de drie daaropvolgende jaren. Deze volwassenen noemen we de langdurige niet-zorggebruikers.
  • Bij zeven op de acht langdurige niet-zorggebruikers (88%) zijn de stemmings- of angststoornis van voorbijgaande aard. Deze personen lijken misschien geen professionele hulp nodig te hebben, maar zouden wellicht sneller geholpen zijn met lichte e-mental health interventies.
  • Eén op de acht van de langdurige niet-zorggebruikers (12%; 4% van alle volwassenen met een stemmings- of angststoornis in het afgelopen jaar; ruim 43.000 volwassenen) heeft na drie jaar nog steeds of opnieuw een stemmings- of angststoornis. Zij lijken zich te kenmerken door het hebben van beperkte sociale steun en/of het zich schamen voor het krijgen van professionele psychische hulp. Nagegaan zou kunnen worden of het aanbieden van ‘nieuwe’ vormen van hulpverlening (qua type en/of setting) hen ertoe aan kan zetten om wel professionele zorg te zoeken.

Dit themarapport is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Slechts 3 resterend op voorraad

Auteur J. Nuijen, M. ten Have, M. Tuithof, S. van Dorsselaer, M. van Bon-Martens, R. de Graaf
Gewicht 131 g
Auteur

J. Nuijen, M. ten Have, M. Tuithof, M. van Bon-Martens, R. de Graaf, S. van Dorsselaer

Pagina's

72

Jaar

ISBN

978-90-5253-756-6

SKU af1312
Category Rapporten