Trendrapportage GGZ: Persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen

24,95 excl. btw 0,00 24,95 incl. btw

Ontwikkelingen in praktijk en beleid

Het zorglandschap voor mensen met ernstige psychische aandoeningen gaat in de komende jaren ingrijpend veranderen. Leidend daarbij is de wens om tot een zorglandschap en een zorgstelsel te komen dat mensen met ernstige psychische aandoeningen veel meer in de gelegenheid stelt zelf de regie over het eigen leven te voeren, optimaal te functioneren binnen een eigen omgeving en een eigen sociaal netwerk en conform de eigen wensen en aspiraties te participeren in de samenleving. Het toekomstige zorglandschap moet mensen met psychische aandoeningen veel nadrukkelijker ondersteunen bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel.

In dit rapport wordt geïnventariseerd hoe er op basis van de ervaringen tot dusver voor kan worden gezorgd dat de beleidsmaatregelen en de transities die op stapel staan, optimaal aan de totstandkoming van een herstelondersteunend en participatiebevorderend zorglandschap kunnen bijdragen. Aan bod komen perspectieven en initiatieven van mensen met ernstige psychische aandoeningen zelf, ontwikkelingen rond de professionele zorg, de maatschappelijke context en het stelsel van wet- en regelgeving.

Slechts 8 resterend op voorraad

Auteur F. van Hoof, N. van Erp, J. Boumans, C. Muusse
Gewicht 255 g
Auteur

C. Muusse, F. van Hoof, J. Boumans, N. van Erp

Pagina's

144

Jaar

ISBN

978-90-5253-755-9

SKU af1311
Category Rapporten