Monitor Stedelijk Kompas 2012

24,95 excl. btw 0,00 24,95 incl. btw

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten

Het Stedelijk Kompas is de overkoepelende naam van het plan van aanpak van centrumgemeenten om de aantallen dakloze mensen te verminderen, hen te laten doorstromen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan, hun kwaliteit van leven te verbeteren en de met dakloosheid gepaard gaande overlast te verminderen. Dit vierde jaarbericht biedt een overzicht van de ontwikkeling van het Stedelijk Kompasbeleid, de aantallen dakloze mensen, de bereikte resultaten en de verrichte inspanningen in negenendertig centrumgemeenten.

Centrumgemeenten richten zich op het bevorderen van door- en uitstroom uit de opvang, maar kampen met een tekort aan betaalbare woningen en een stagnerende woningmarkt. Ook moeten ze bezuinigen, onder meer op voorzieningen voor de doelgroep. ‘Housing First’ voorzieningen zijn in opkomst. Meer gemeenten zijn beter in staat om dakloze mensen integrale op de persoon toegesneden trajecten te bieden gericht op zorg, huisvesting, inkomen en participatie.

Specifieke aandacht is er dit jaar voor gezinnen met kinderen in de maatschappelijke opvang. De meeste gemeenten merken dat hun aantal toeneemt, en dat zij onvoldoende voorzieningen hebben die toegesneden zijn op de specifieke noden van gezinnen met kinderen.

Op voorraad

Auteur M. Tuynman, M. Planije, L. Hulsbosch, C. Place
Auteur

, , ,

Pagina's

135

Jaar

ISBN

978-90-5253-748-1

SKU af1240
Category Rapporten