Trendrapportage GGZ 2012 Deel 1 – Ambulantisering

29,95 excl. btw 0,00 29,95 incl. btw

De GGZ staat de komende jaren voor een uitdaging van formaat: partijen hebben afgesproken om een derde van de intramurale GGZ-plaatsen af te bouwen en om te zetten in ambulante zorg. In dit rapport worden de voor deze ambulantiseringsdoelstelling relevante ontwikkelingen in praktijk en beleid beschreven.

Centraal staan de ontwikkelingen in de aard, omvang en organisatie van de (intramurale en ambulante) zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. De actuele situatie in Nederland wordt belicht vanuit historisch en internationaal perspectief. Kerngedachte is dat ambulantisering geen doel op zich is, maar een middel tot ‘sociale inclusie’ van mensen met psychische aandoeningen. Daarom wordt in het rapport ook uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en participatie. Ook vraagstukken rond de ‘economie van ambulantisering’ – kosten, opbrengsten, financiering – worden vanuit een breed maatschappelijk perspectief belicht.

Slechts 6 resterend op voorraad

Auteur F. van Hoof, A. Knispel, N. van Erp, K. Overweg, C. Place, M. van Vught
Gewicht 233 g
Auteur

, , , , ,

Pagina's

127

Jaar

ISBN

978-90-5253-745-0

SKU af1201
Category Rapporten