De kracht van je leven (draaiboek)

Een cursus rond het levensverhaal voor oudere Turken en Marokkanen met depressieve klachten.

Deze handleiding/draaiboek ondersteunt preventiewerkers in de GGZ bij een cursus voor oudere Turken en Marokkanen met depressieve klachten. Deze groep heeft aanzienlijk meer depressieve klachten dan autochtone ouderen. Doel van de cursus is het ontwikkelen van een positiever verhaal over het geleefde leven, waardoor de depressieve klachten verminderen, en het toekomstbeeld en de kwaliteit van leven verbeteren.‘De kracht van je leven’ gaat uit van een gecombineerde narratieve en reminiscentiebenadering met cognitief-gedragstherapeutische elementen. Elementen zijn gebruikt van bestaande interventies waarin het levensverhaal een centrale plaats heeft en van de cursus Lichte dagen, donkere dagen om deze cursus te maken, specifiek voor oudere Turken en Marokkanen. De cursus is getoetst op bruikbaarheid. De resultaten van de evaluatie zijn vastgelegd in een afzonderlijke rapportage (artikelnummer AF0667) en verwerkt in het hoofdstuk over de implementatie van de cursus.

Voor gebruik van de cursus vragen we contact op te nemen met de ontwikkelaars, om het gebruik van de cursus in de toekomst te kunnen monitoren. Dit met het oog op een optimale kwaliteit van de cursus en haar implementatie.

Auteur C. Smits, G. Boland, W. de Vries, R. van Erp
Gewicht 953 g
Auteur

, , ,

Pagina's

124

Jaar

ISBN

905253540X

SKU af0666
Category Cursusmateriaal