Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen

Samenvatting

Dit is de samenvatting van de evidence based multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. U vindt hierin de hoofdlijnen van de belangrijkste adviezen, aanbevelingen en handelingsinstructies uit de richtlijn voor diagnostiek en behandeling van volwassen cliënten met een angststoornis.

De samenvatting is bestemd voor het toepassen van de aanbevelingen in de praktijk van de diverse zorgprogramma's binnen de GGZ, maar daarnaast ook voor huisartsen, bedrijfsartsen en maatschappelijk werkers relevant. Bovendien is de richtlijn voor patiënten zelf een belangrijk instrument.

De inbreng van cliënten speelt een belangrijke rol. Hun commentaar is zoveel mogelijk in de richtlijntekst geïntegreerd, maar wordt soms in een aparte paragraaf weergegeven. Hun bijdrage over de diagnostiek, behandeling en toepassing van specifieke interventies komt daardoor beter tot zijn recht.

Auteur Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ
Gewicht 125 g
Auteur

Jaar

ISBN

9052535213

SKU af0633
Category Rapporten