Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie

Richtlijn


U kunt deze richtlijn niet meer bestellen.

De meest recente versie is als download beschikbaar op www.ggzrichtlijnen.nl


In deze evidence based multidisciplinaire richtlijn schizofrenie vindt u adviezen, aanbevelingen en handelingsinstructies voor diagnostiek, zorgorganisatie en behandeling van volwassen cliënten met schizofrenie. De adviezen en aanbevelingen zijn niet alleen geschikt voor toepassing binnen de GGZ, maar ook relevant voor huisartsen, bedrijfsartsen en maatschappelijk werkers. Daarnaast is de richtlijn voor patiënten zelf een belangrijk instrument ter ondersteuning bij beslissingen.

In deze richtlijn worden de algemene aspecten van schizofrenie uitgelegd en komen de ervaringen van patiënten met schizofrenie en die van hun familie aan bod.

Daarnaast vindt u in deze richtlijn informatie over:

  • diagnostiek
  • psychosociale interventies
  • maatschappelijke participatie biologische behandeling
  • farmacotherapie
    Tot slot wordt de implementatie van de richtlijn beschreven.

Door het Tijdschrift voor Verpleegkundigen (september 2005) beoordeeld als uitmuntend voor kwaliteit van de inhoud, en voor kwaliteit/prijsverhouding en als goed voor kwaliteit en voor uitvoering.

Auteur Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ
Gewicht 410 g
Auteur

Pagina's

200

Jaar

ISBN

9052535132

SKU af0613
Category Rapporten