Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (Samenvatting)

Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen cliënten met een depressie 2005. Samenvatting.

Dit is de samenvatting van de evidence based multidisciplinaire richtlijn Depressie. Hierin vindt u de hoofdlijnen van de belangrijkste adviezen, aanbevelingen en handelingsinstructies uit de richtlijn voor diagnostiek en behandeling van volwassen cliënten met een depressie.

De samenvatting is bedoeld voor het toepassen van de aanbevelingen in de praktijk van de diverse zorgprogramma's binnen de GGZ, maar daarnaast ook voor huisartsen, bedrijfsartsen en maatschappelijk werkers relevant. Daarnaast is de richtlijn voor patiënten zelf een belangrijk instrument.

De inbreng van cliënten speelt een belangrijke rol. Hun commentaar is zoveel mogelijk in de richtlijntekst geïntegreerd, maar wordt soms in een aparte paragraaf weergegeven. Hun bijdrage over de diagnostiek, behandeling en toepassing van specifieke interventies komt daardoor beter tot zijn recht.

U kunt deze richtlijn niet meer bestellen.

De meest recente versie is als download beschikbaar op www.ggzrichtlijnen.nl

Auteur Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ
Gewicht 97 g
Auteur

Pagina's

32

Jaar

ISBN

9052535086

SKU af0605
Category Rapporten