Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Met 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)' werken gemeenten op een datagestuurde, community-based en evidence-based wijze aan het verbeteren van het welbevinden van jongeren en aan het voorkomen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak door jongeren. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving is een Nederlandse aanpak, die gebaseerd is op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel, aangevuld en aangepast voor de Nederlandse context.

featured_image
Jeroen de Greeff
Senior adviseur gemeenten
Bel: +31 (0)30 - 2959(427)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(427)

Het IJslandse preventiemodel is ontwikkeld door Planet Youth. Sinds de introductie van het IJslandse preventiemodel, twintig jaar geleden, is het middelengebruik onder IJslandse jeugd sterk gedaald en behoren zij nu tot de minst gebruikende jongeren in Europa.

Lees meer over de IJslandse aanpak >

Zes Nederlandse gemeenten hebben in een pilottraject van 2018 tot 2021 het IJslandse preventiemodel geïmplementeerd, ondersteund door het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. In de pilot hebben we nauw samengewerkt met Planet Youth, de grondleggers van het IJslandse preventiemodel, en hebben we dankzij hen veel geleerd over de successen in IJsland en hoe we daar in Nederland aan kunnen werken. In Opgroeien in een Kansrijke Omgeving bouwen we voort op de lessen die we geleerd hebben in deze pilot.

Informatiepunt

Heeft u vragen over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving? Stel ze aan het Trimbos-instituut. Ook kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

E-mail het informatiepunt

In samenwerking met:

Aan de slag met Opgroeien in een Kansrijke Omgeving?

Gemeenten die met Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) aan de slag willen, kunnen deelnemen aan het OKO-implementatietraject. In dit implementatietraject ondersteunt het Trimbos-instituut gemeenten in het werken volgens OKO, gebaseerd op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met het Trimbos-instituut vanuit haar expertise over opvoeden en opgroeien.

Deelname aan implementatietraject

Heeft uw gemeente interesse om deel te nemen aan het OKO-implementatietraject? Maak uw interesse kenbaar aan ons door de interessepeiling in te vullen. U ontvangt dan de laatste informatie over het implementatietraject en wordt op de hoogte gehouden over sessies die wij organiseren voor geïnteresseerde gemeenten.

In IJsland zijn ze al heel ver met een community aanpak om het welbevinden van jongeren te verbeteren en middelengebruik te voorkomen. De school speelt hierin een belangrijke rol. Samen met de school, ouders, gemeente en andere lokale partners wordt gewerkt aan een veilige omgeving voor jongeren, op alle plekken waar zij veel tijd doorbrengen. Wij kunnen veel leren van hun succesvolle aanpak.”

Jeroen de Greeff - Projectleider Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

Pilot: Het IJslandse model in Nederland

Brede aandacht van landelijke media over het succes van het IJslandse model wekte in de zomer van 2017 de interesse van Nederlandse gemeenten en landelijke partijen. Om de aanpak verder te verkennen en te kijken of en hoe deze in Nederland ingevoerd kan worden, is er van 2018 tot 2021 een pilottraject uitgevoerd. De gemeenten Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk namen deel aan het pilottraject van 2018 en 2021. De gemeenten werden ondersteund door het Trimbos-instituut, het Nederlands Jeugdinstituut en de IJslandse organisatie Planet Youth.

Bekijk de inspiratiesessie van 27 mei 2021 waarin de deelnemende gemeenten hun ervaringen delen over de pilot of ga naar het evaluatierapport.

Naar de inspiratiesessie

Het IJslandse preventiemodel in Nederland

Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorko...

Lees meer >

Gezond en kansrijk opgroeien

Met het IJslandse preventiemodel is er in 20 jaar tijd een enorme daling in middelengebruik onder IJslandse jongeren gerealiseerd. Deze preventieaanpak ...

Lees meer >

Het IJslandse preventiemodel in Nederland

Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorko...

Lees meer >

Nieuws

Blogs

Beleidsadvies voor gemeenten

Het Trimbos-instituut adviseert gemeenten over hun alcohol-, rook- en drugsbeleid. Wij zijn benieuwd naar uw vraagstukken en geven graag advies op maat.

Meer informatie

featured_image
Jeroen de Greeff
Senior adviseur gemeenten
Bel: +31 (0)30 - 2959(427)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(427)

Terugblik inspiratiesessie IJslandse preventiemodel: ervaringen uit de pilot in Nederland

In 2018 begonnen zes Nederlandse gemeenten aan de pilot met het IJslandse preventiemodel. Nu, drie jaar later, hebben de gemeenten veel verandering doorgemaakt, hebben we samen veel geleerd en zijn we misschien nog wel enthousiaster dan ooit om door te gaan met de implementatie van het IJslandse preventiemodel in Nederlandse gemeenten. In deze afsluitende inspiratiesessie van het pilottraject praten we u bij over het verloop van de pilot en delen de deelnemende gemeenten hun ervaringen.

De inspiratiesessie begint met een introductievideo over het IJslandse preventiemodel. Vanaf 11:03 start de bijeenkomst.

Terugblik inspiratiesessie vrijetijdsbesteding

Op welke manier kan zinvolle vrijetijdsbesteding bijdragen aan het welbevinden van jongeren? En kan zinvolle vrijetijdsbesteding onder jongeren het gebruik van alcohol, drugs en tabak voorkomen? Tijdens de inspiratiesessie over het IJslandse preventiemodel onderzoeken we aan de hand van dit model wat de rol van vrijetijdsbesteding kan zijn in preventie.

Sprekers

Caroline Vink | Nederlands Jeugdinstituut

In deze presentatie vertelt Caroline Vink (Nederlands Jeugdinstituut) meer over de achtergrond van het IJslands preventiemodel en de manier waarop er in IJsland aandacht wordt besteed aan de vrijetijdsbesteding van jongeren.

Bekijk de presentatie [PDF]

Karin Kleinherenbrink | Gemeente Hardenberg

Karin Kleinherenbrink (Gemeente Hardenberg) vertelt over de ervaringen van gemeente Hardenberg als een van de pilotgemeenten die werken met het IJslands preventiemodel. Ze zoomt hierbij in op de lokale cijfers en ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsbesteding.

Bekijk de presentatie [PDF]

Claudia Marinelli | Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Claudia Marinelli (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) neemt ons in deze presentatie mee in de manier waarop kunst en cultuur als vrijetijdsbesteding bij kunnen dragen aan de veerkracht van jongeren.

Bekijk de presentatie [PDF]

Dorien Dijk | Kenniscentrum Sport en Bewegen

Hoe voorkom je uitval van jongeren in sport? En wat zijn de werkzame factoren om jongeren betrokken te houden? De antwoorden op deze vragen bespreekt Dorien Dijk (Kenniscentrum Sport en Bewegen) in haar presentatie.

Bekijk de presentatie [PDF]