Ziekteverzuim met e-health te lijf

Langdurig verzuim is een belangrijk probleem voor de maatschappij. Het brengt niet alleen hoge kosten met zich mee voor het bedrijf, maar heeft ook grote gevolgen voor het leven van de werknemer zelf. Psychische klachten, zoals depressie, angst en spanningsklachten, hebben een groot aandeel in langdurig verzuim. De kosten van verzuim door psychische aandoeningen in Nederland worden geschat op 2 miljard euro per jaar.

Vraag

Hoe kan de verzuimbegeleiding van werknemers met psychische klachten verbeteren, om de verzuimduur van deze werknemers te verkorten?

Aanpak

De vraag van Achmea had betrekking op werknemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) met langdurig verzuim. Wij zijn gestart met een doelgroepanalyse, waarin de MKB doelgroep in kaart is gebracht en succesfactoren en knelpunten in de verzuimbegeleiding zijn geïnventariseerd. De bevindingen van de doelgroepanalyse zijn gebruikt in de ontwikkeling van Return@Work.

In Return@Work krijgt de werknemer online een zelfhulpprogramma waarin hij gemotiveerd wordt om het werk weer (gedeeltelijk) op te pakken. De bedrijfsarts ontvangt vanuit Return@Work adviezen om de werknemer beter te kunnen begeleiden, en een consulent psychiater is beschikbaar voor consultatie.

Wij hebben in samenwerking met Achmea Inkomensverzekeringen, GGzBreburg en Tilburg University onderzocht of Return@Work een effectief middel is in het verkorten van de verzuimduur.

Resultaat

De resultaten laten zien dat Return@Work leidt tot een snellere eerste moment van werkhervatting en meer herstel van de klachten na negen maanden.

Naar aanleiding van dit resultaat bekijkt Achmea hoe Return@Work kan worden opgenomen in de reguliere werkwijze.