Water drinken op (dance)evenementen

Een aantal jaren geleden nam het aandeel aan ecstasy gerelateerde gezondheidsincidenten op evenementen toe. Omdat de lichaamstemperatuur door het gebruik van ecstasy stijgt, is het van belang dat een gebruiker afkoeling zoekt en geregeld water drinkt. Ook aan veel water drinken kleven risico's. Te veel water kan echter waterintoxicatie veroorzaken met in enkele gevallen de dood tot gevolg.

Vraag

GGD Amsterdam vroeg zich af of zij de gemeente moest adviseren om in de evenementenvergunningen bepalingen over watervoorzieningen op te nemen.

  • Wat zijn de acute risico’s van ecstasy en welke rol speelt water daarbij?
  • Is het inzetten van (gratis) water op evenementen een oplossing om (matige en ernstige) incidenten met ecstasy te voorkomen?
  • Welk advies zou er op basis van het bovenstaande moeten gelden voor organisatoren van evenementen?

Aanpak

De wetenschappelijke literatuur gaf geen antwoord op deze vragen. Om tot antwoorden te komen, hebben we een expertmeeting georganiseerd met een team van nefrologen (artsen gespecialiseerd in nieraandoeningen). Ook hebben we bestaande richtlijnen voor watervoorziening op evenementen vergeleken en experts op het gebied van evenementenorganisatie en evenementenhulpverlening geraadpleegd.

Resultaat

De bevindingen hebben we beschreven in een rapport voor GGD Amsterdam. Op basis van dit advies hebben we een factsheet gemaakt voor een breder publiek zodat meer professionals van deze kennis kunnen profiteren.

De conclusie in het rapport is dat naast een aantal gratis toegankelijke drinkwaterpunten ook andere maatregelen nodig zijn om de kans op incidenten te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatbeheersing, een deskundige EHBO en voorlichting over het waterdrinken aan bezoekers. Het adviesrapport is gebruikt ter onderbouwing van een gemeentelijke beleidsnotitie over (dance)evenementen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan advies over grote of kleine kwesties op het gebied van uitgaan, alcohol en drugs? Van het Trimbos-instituut krijgt u antwoord op uw vraag, zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd en zo nodig op basis van consensus. Kunnen wij u helpen met uw vragen?