Verbeteren van de depressiezorg in Nederland

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van actuele knelpunten in de gezondheidszorg die grote maatschappelijke en individuele gevolgen hebben. Depressie heeft grote gevolgen voor het welbevinden van de patiƫnt en zijn omgeving en brengt ook hoge kosten voor de maatschappij met zich mee.

Vraag

Hoe krijgen we beter inzicht in het verschijnsel depressie? En kunnen we nieuwe behandelmethoden ontwikkelen en verspreiden?

Aanpak

Van 2006 tot 2011 werd het depressieinitiatief uitgevoerd onder leiding van het Trimbos-instituut. Het depressie initiatief omvatte meerdere projecten om de depressiezorg in Nederland te verbeteren. Hieronder volgt een korte beschrijving van twee van deze projecten: 

Doorbraakproject 

In het project 'Doorbraakproject Depressie 2' hebben 24 multidisciplinaire teams uit de eerste en tweede lijn gewerkt aan de verbetering van de depressiezorg door implementatie van de multidisciplinaire richtlijn depressie. 

Collaborative Care

Een nieuw behandelmodel voor depressie, namelijk 'Collaborative Care' is ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Collaborative care is een behandelmodel waarin hulpverleners uit verschillende disciplines samenwerken om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk uit te voeren. Een care manager-verpleegkundige coördineert de behandeling in samenwerking met de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, en consulent psychiater. In het Depressie Initiatief is dit behandelmodel geïmplementeerd en onderzocht op (kosten)effectiviteit in huisartsenpraktijken, in de bedrijfsgeneeskunde en in ziekenhuizen.

Resultaat

In het Doorbraakproject Depressie 2 is de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn fors verbeterd. Resultaten staan beschreven in het "Eindrapport Doorbraak Depressie 2". Uit de onderzoeken naar het collaborative care model is gebleken dat dit behandelmodel meerwaarde heeft ten opzichte van gebruikelijke zorg in Nederland in de drie genoemde zorgsettingen. In de eerste lijn zijn de behandeleffecten zelfs 5 tot 7 keer zo groot dan bij gebruikelijke zorg. Deze resultaten staan beschreven in het eindrapport van het Depressie Initiatief "Collaborative Care in Nederland".