Rendeert zorgonderzoek in de GGZ?

ZonMw investeerde in de periode 2010-2015 39 miljoen euro in 158 GGz-studies. ZonMw vroeg het Centrum voor Economische Evaluatie (CEE) of het onderzoek, naast verbeteringen in de patiƫntenzorg, ook in economisch opzicht rendeert.

Vraag

ZonMW vroeg het Centrum voor Economische Evaluatie (CEE) om in kaart te brengen wat het rendement is van onderzoek uitgevoerd naar de GGZ.

Aanpak

Hiervoor vergeleek het CEE de verleende subsidies voor het uitvoeren van onderzoek naar de GGZ (kosten) met de potentiele maatschappelijke baten wanneer gunstige onderzoeksresultaten zouden worden geïmplementeerd.

Resultaat

Het implementeren van onderzoeksresultaten leidt tot hoge netto baten voor de maatschappij, waarbij elke geïnvesteerde euro in onderzoek in potentie tot 61 euro aan maatschappelijke baten. Het onderzoek wijst uit dat investeren in onderzoek op het gebied van GGZ flink kan lonen. Hiervoor is het uiteraard wel nodig om veel aandacht te besteden aan de implementatie van onderzoeksresultaten. Voor meer informatie, Rendeert zorgonderzoek in de GGz?