Omgaan met gasten onder invloed

Hotelmedewerkers hebben met regelmaat te maken met gasten die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Hoe kun je als medewerker deze personen het beste benaderen? Hoe ga je het gesprek aan als iemand agressief wordt? Wat doe je als iemand onwel wordt? Het Trimbos-instituut ontwikkelde voor het Amsterdam Okura Hotel de training Omgaan met gasten onder invloed. Medewerkers leren diverse middelen kennen en herkennen. Evenals het herkennen van personen onder invloed. De omgang met personen onder invloed om de kans op escalatie te minimaliseren is een belangrijk onderdeel van de training.

Vraag

Hotelmedewerkers hebben met enige regelmaat te maken met personen onder invloed van alcohol of drugs. Wat zijn de meest voorkomende middelen? Welke effecten en risico’s hebben deze middelen? Hoe moet je omgaan met personen onder invloed om de veiligheid van de persoon zelf, de andere gasten en het personeel te waarborgen?

Aanpak

Om de leerbehoeften en leerdoelen helder te krijgen is er een intake gehouden met Amsterdam Okura Hotel waar is stilgestaan bij:

  • Met welke problematiek heeft het personeel te maken?
  • Welke kennis is al aanwezig?
  • Welke ondersteuningsbehoefte bestaat er?
  • Hoe kan het trainingsprogramma zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk?

Na de intake is passend trainingsprogramma opgesteld. De medewerkers zijn in kleine groepen getraind zodat er voldoende tijd en aandacht was voor inbreng van persoonlijke ervaringen en leerdoelen van de deelnemers. Er is gewerkt met een trainingsacteur om te oefenen met verschillende praktijksituaties. Dit vormde een wezenlijke bijdrage aan het succes van de training.

Resultaat

Een training afgestemd op de behoeften en situatie van het Amsterdam Okura Hotel met als resultaat:

  • Hotelmedewerkers hebben basiskennis van verschillende middelen.
  • Ze kunnen de middelen herkennen en weten welke uitwerking de middelen hebben.
  • Medewerkers weten hoe ze gasten onder invloed van alcohol en/of drugs het beste kunnen benaderen met als doel escalatie te voorkomen.
  • Door het oefenen met een acteur zijn medewerkers voorbereid op een praktijksituatie.

De training vormt een goede aanvulling op eerder aangeboden training omgaan met agressie.

Hebben uw medewerkers ook te maken met personen onder invloed?

Wij geven de training 'Omgaan met personen onder invloed' aan verschillende doelgroepen, onder andere aan politie, Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) en Hotelmedewerkers. Bent u actief in een ander werkveld maar heeft u ook regelmatig te maken met personen onder invloed? Neem dan contact met ons op, wij denken graag mee over een passend trainingsaanbod.