Lachgas: van zorgen naar actie

Het recreatief gebruik van lachgas is de laatste jaren flink gestegen onder jongeren en jongvolwassenen. De zichtbaarheid van het gebruik leidt tot zorgen omtrent het gebruik van lachgas onder professionals, zoals gemeenten leerkrachten, en ouders. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vroeg daarom het Trimbos-instituut om een preventie aanpak te ontwikkelen.

Vraag

Ontwikkel een preventie aanpak gericht op

  • het voorkomen van gezondheidsschade door lachgasgebruik
  • het bijstellen van het onschuldige imago
  • het wegnemen van (onnodige) zorgen over lachgas.

Aanpak

Op basis van literatuuronderzoek, interviews, praktijkvoorbeelden en eerder opgebouwde kennis over middelenpreventie op school en in de opvoeding, is een pakket aan advies- en voorlichtingsmaterialen ontwikkeld. Gemeenten, leerkrachten, ouders, en medewerkers van GGD-en en instellingen voor verslavingszorg kunnen deze inzetten wanneer het gebruik van lachgas om maatregelen vraagt.

Resultaat

Het Trimbos-instituut heeft als aanvulling op het bestaande onderzoeken en voorlichtingsaanbod een pakket aan preventieactiviteiten uitgewerkt: