• Zoek
  • NL / EN

Evaluatie van de ketenzorg bij dementie

Het Trimbos-instituut richt zich op het verbeteren van de geestelijke gezondheid van ouderen door de kennis daarover te vergroten en deze te vertalen in beleid en praktijk van de ouderenzorg. Samen met de dementieketen Zuid-Holland Noord doen we onderzoek naar de ketenzorg bij dementie.

Vraag

Wat is de meerwaarde van samenwerking in de dementieketen?

Hoe tevreden zijn cliënten en hun omgeving met casemanagement en met ontmoetingscentra en hoe ervaren zij de samenhang in de keten? Wat zijn de ervaringen van hulpverleners en verwijzers met samenhang in de keten en hoe bekend zijn zij met ketenzorg dementie in de regio?

Aanpak

Voor de dementieketen Zuid-Holland Noord voerden wij een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit bij familieleden en mantelzorgers van de cliëntsystemen (ongeveer 900) die gebruikmaken van casemanagement dementie. Daarnaast werd de cliënttevredenheid onderzocht bij de familieleden/mantelzorgers van de cliëntsystemen (ongeveer 170) die gebruikmaken van de ontmoetingscentra dementie (OCD's). En tot slot wordt de ervaren meerwaarde bij hulpverleners van de keten ten opzichte van losse onderdelen van de keten in kaart gebracht.

De verschillende vragenlijsten en de resultaten van de cliënttevredenheidmeting zijn in een rapportage gepresenteerd aan de Dementieketen Zuid-Holland Noord, totaal en per aangesloten organisatie.

Resultaat

Met de resultaten van het onderzoek krijgt Dementieketen Zuid-Holland Noord inzicht in de sterke punten en op welke punten verbeteringen nodig en mogelijk zijn.