Drugs op Texel: probleemanalyse en adviesrapportage

Hoe groot is het drugsprobleem in deze gemeente nu echt? Dat was de vraag van het college en de gemeenteraad van de gemeente Texel aan het Trimbos-instituut. De Texelse jeugd zou meer drugs gebruiken dan de rest van de regio. Maar klopt dat beeld? De gemeente koos ervoor om het Trimbos-instituut een probleemanalyse te laten uitvoeren. Onze onderzoeksgegevens lieten zien dat Texel geen buitensporig probleem heeft. Met een klein aantal specifieke maatregelen kan de gemeente de knelpunten aanpakken.

Vraag

Ondersteun ons bij het inzichtelijk maken van de actuele drugsproblematiek op het eiland, zodat de gemeente gericht kan gaan werken aan preventie en handhaving.

Aanpak

Wij hebben een quickscan uitgevoerd volgens de RAR-methode (rapid assessment and response). De meeste aandacht ging uit naar de gebieden waarmee de gemeente Texel het snelste resultaat kon verwachten. Dat bracht een dossieronderzoek met zich mee en interviews met alle relevante stakeholders. We spraken met politie en toezichthouders, maar ook met scholen, horeca en verslavingszorg. De mate van drugsgebruik brachten wij in beeld met behulp van een aantal bronnen:

  • Emovo jeugdmonitor
  • gezondheidsmonitor volwassenen
  • intoxicatiecijfers van de ambulancedienst
  • registratiecijfers van de politie
  • onderzoek van het rioolwater 

Resultaat

Onderzoek uit 2009 zorgde voor een onrustbarend beeld van drugsgebruik bij scholieren op Texel. Met een nieuwe analyse van de cijfers konden wij aantonen dat het probleem voorkomt bij een beperkte groep en op een beperkt aantal plaatsen. Alle stakeholders aanvaardden onze conclusies en dat was een goede basis voor een reeks maatregelen. Die variëren van een blowverbod bij de scholengemeenschap (regelgeving) tot aanpakken van dealers (handhaving) en kennis over de risico’s van drugsgebruik bij ouders vergroten (educatie).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat weet u van drugsgebruik in uw gemeente? Bij het Trimbos-instituut weten we met welke partijen we moeten praten om dat scherper in beeld te krijgen. Met onze onderzoeken houden wij u graag de spiegel voor. Op Texel kregen we alle betrokkenen op één lijn met onze probleemanalyse. Mogen wij u ook helpen een gericht en uitvoerbaar drugsbeleid te ontwikkelen?