Mijn Koers 'Minderen met drinken' en 'Stoppen met roken'

MijnKoers bestaat uit trainingen om minder te drinken of te stoppen met roken. Deze trainingen zijn in het bijzonder gericht op mensen die de afgelopen 10 jaar een vorm van kanker hebben gehad.

Mensen kunnen de online trainingen zelfstandig vanuit huis volgen.

De trainingen zijn gebaseerd op bestaande behandelingen waarvan al is bewezen dat ze helpen bij het stoppen met roken of minderen met drinken. In de trainingen zitten onderdelen van belangrijke stromingen binnen de psychologie van gedrag: cognitieve gedragstherapie (CGT), en acceptatce and commitment therapy (ACT). CGT helpt deelnemers begrijpen wanneer ze roken of drinken en welke omstandigheden daartoe hebben geleid. ACT leert om vervelende gevoelens toe te staan.

Ex-patiënten

Samen met een groep (ex-)kankerpatiënten en deskundigen hebben we de trainingen aangepast met onder andere extra informatie over kanker. De trainingen zijn met name geschikt voor mensen die kanker hebben gehad in de afgelopen 10 jaar. Op dit moment wordt onderzocht of de trainingen mensen beter helpen bij het stoppen me roken of minderen met drinken dan een informatiepagina.

We raden de training af als iemand zwanger is of met ernstige psychiatrische problematiek te maken heeft. Deze laatste groepen adviseren we om meer formele hulp te gebruiken.