Tools voor educatie

Helder op School heeft lesprogramma’s en -materialen op maat ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. U helpt de school bij het kiezen van lesprogramma’s en materialen voor de leerlingen of studenten en u traint de docenten om ermee te werken. Deze tools kunnen u hierbij ondersteunen.