Happyles: Onderzoek naar effectiviteit

Met ingang van het volgend schooljaar (2021-2022) start een onderzoek in vmbo-klassen naar Happyles. Wij zijn op zoek naar scholen, uitvoeringsorganisaties (o.a. GGZ/GGD/JGZ/CJG) en belangstellende gemeenten die ons hierbij willen helpen.

Wil u meedoen met het onderzoek of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren is belangrijker dan ooit. Scholen zijn af en aan gesloten (geweest) vanwege de coronamaatregelen en er is een toegenomen angst, somberheid en stress onder kinderen door de coronacrisis. Maar ook vóór de coronacrisis was aandacht voor welbevinden en depressiepreventie van belang. Daarom is het nu én op de lange termijn essentieel om jongeren mentaal veerkrachtig te maken. Happyles kan hieraan bijdragen. Volgend schooljaar voeren we een groot onderzoek uit naar Happyles.

Deelnemen als school

Per school zoeken wij minimaal twee deelnemende eerste- of tweedejaars vmbo/mavo-klassen (of vmbo-havo combinatieklassen): één experimentklas en één controleklas. De leerlingen uit de experimentklas volgen aan het begin van het schooljaar de Happyles-lessen en vullen op een aantal momenten vragenlijsten in. De leerlingen uit de controleklas vullen op hetzelfde moment alleen de vragenlijsten in. Na het onderzoek volgt in hetzelfde schooljaar ook de controleklas de Happyles-lessen. De mentor is aanwezig bij de lessen, die door een Happyles-trainer worden verzorgd.

Veelgestelde vragen

Deelnemen als uitvoeringsorganisatie

We leiden (jeugd)hulpverleners op tot Happyles-trainer met een eendaagse training, zodat zij Happyles kunnen geven op scholen in een gemeente of regio waar zij werkzaam zijn. De (jeugd)hulpverleners kunnen werken bij organisaties als de jeugd-GGZ, GGD, JGZ, CJG of jeugdhulp. Binnen het onderzoek willen we per organisatie één of meerdere trainers opleiden. Voor (jeugd)hulpverleners die deelnemen aan het onderzoek is de cursus gratis. Over de vergoeding van de licentiekosten en uren die u besteedt aan de uitvoering van Happyles kunt u – eventueel samen met ons – in gesprek met de gemeente of een andere financier.

De Happyles-trainer maakt afspraken met de school en de mentoren om de Happyles-lessen uit te voeren. De Happyles-trainer maakt kennis met het ondersteuningsteam van school (bijv. de zorgcoördinator) en maakt afspraken over de terugkoppeling en vervolgstappen die genomen moeten worden wanneer blijkt dat er bij een individuele leerling meer aan de hand is. Verder stellen we in het kader van het onderzoek aan de Happyles-trainers een aantal vragen over de ervaring en implementatie van het lesprogramma in de vorm van een vragenlijst of aanvullend interview.

Deelnemen als gemeente

Als gemeente kunt u bijdragen door te zoeken naar scholen en uitvoeringsorganisaties in uw gemeente die mee willen doen met het onderzoek. Zo draagt u bij aan het vergroten van welbevinden en depressiepreventie bij jongeren in uw gemeente. Depressiepreventie bij jongeren levert op termijn een vermindering op in de zorgkosten. Ook weten scholen en uitvoeringsorganisaties elkaar in de toekomst zo (nóg) beter te vinden.

Aan het uitvoeren van Happyles zijn kosten verbonden: inzet van Happyles-trainers, licentiekosten, kosten voor de trainerscursus en dergelijke. Door volgend schooljaar te starten (2021-2022) met de Happyles-lessen en bijbehorend onderzoek profiteert u van lagere kosten. Wat de precieze kosten zijn, hangt af van de lokale situatie. Wij lichten dat graag in een gesprek toe. Neem daarvoor contact met ons op.