Happyles: Onderzoek naar effectiviteit

In schooljaar 2023-2024 voeren we een onderzoek uit in vmbo-klassen naar Happyles: een klassikaal aanbod ter bevordering van welbevinden en geluk en ter preventie van depressieklachten bij jongeren. Wij zijn op zoek naar scholen, uitvoeringsorganisaties (o.a. GGZ/GGD/JGZ/SMW/CJG) en belangstellende gemeenten die ons hierbij willen helpen.

Wil u meedoen met het onderzoek of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren is belangrijker dan ooit. Scholen zijn af en aan gesloten (geweest) vanwege de coronamaatregelen. Het mentaal welbevinden lijkt negatief beïnvloed. Maar ook vóór de coronacrisis ervaarden jongeren meer stress (op school) dan voorheen. Daarom is het nu én op de lange termijn essentieel om jongeren mentaal veerkrachtig te maken. Happyles kan hieraan bijdragen. Volgend schooljaar (2023-2024) voeren we een groot onderzoek uit naar Happyles. Helpt u mee?

Over Happyles

Happyles bestaat uit vier lessen en een individueel gesprek. Door de lessen krijgen jongeren inzicht in factoren die van invloed zijn op het geluksgevoel en krijgen ze tips om meer grip op hun leven te krijgen. De jongeren vullen een vragenlijst (Happylestest) in met vragen over hun welbevinden en mogelijk aanwezige somberheidsgevoelens. Na de lessen voert de trainer op basis van de test een individueel gesprek met elke leerling. De trainer verwijst indien nodig door.

Deelnemen als school

Per school zoeken wij minimaal twee eerste- of tweedejaars vmbo/mavo-klassen (of vmbo-mavo-havo combinatieklassen): één experimentklas en één controleklas. De leerlingen uit de experimentklas volgen aan het begin van het schooljaar de Happyles-lessen en vullen op een aantal momenten vragenlijsten in. De leerlingen uit de controleklas vullen op hetzelfde moment alleen de vragenlijsten in. Na het onderzoek volgt in hetzelfde schooljaar ook de controleklas de Happyles-lessen.

De mentor is aanwezig bij de lessen, die door een Happyles-trainer worden verzorgd. Door als school Happyles aan te bieden, helpt u mee om het welbevinden en geluk van leerlingen op uw school te bevorderen. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u ons om de effectiviteit van Happyles te onderzoeken. Dat komt uiteindelijk alle leerlingen ten goede die Happyles volgen.

Veelgestelde vragen

Deelnemen als uitvoeringsorganisatie

We zijn op zoek naar uitvoeringsorganisaties die Happyles kunnen geven op scholen in een gemeente of regio waar zij werkzaam zijn. Dat kunnen organisaties zijn als de jeugd-GGZ, GGD, JGZ, SMW of CJG. We zijn met name op zoek naar uitvoeringsorganisaties in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht (stad) en Zeeland. De jeugdhulpprofessionals worden opgeleid als Happyles-trainer door het volgen van een eendaagse training.

Over de vergoeding van de licentiekosten en uren die u besteedt aan de uitvoering van Happyles kunt u – eventueel samen met ons – in gesprek met de gemeente of een andere financier.

In het kader van het onderzoek stellen we aan de Happyles-trainers een aantal vragen over de ervaring en implementatie van het lesprogramma in de vorm van een vragenlijst of aanvullend interview.

Deelnemen als gemeente

Als gemeente kunt u bijdragen door te zoeken naar scholen en uitvoeringsorganisaties in uw gemeente die mee willen doen met het onderzoek. Zo draagt u bij aan het vergroten van welbevinden en depressiepreventie bij jongeren in uw gemeente. Depressiepreventie bij jongeren levert op termijn een vermindering op in de zorgkosten. Ook weten scholen en uitvoeringsorganisaties elkaar in de toekomst zo (nóg) beter te vinden.

Kosten Happyles

Aan het uitvoeren van Happyles zijn kosten verbonden: inzet van Happyles-trainers, licentiekosten en kosten voor de trainerscursus. Door volgend schooljaar te starten (2023-2024) met het lesprogramma en bijbehorend onderzoek profiteert u van lagere kosten. Wat de precieze kosten zijn, hangt af van de lokale situatie. Wij lichten dat graag in een gesprek toe. Neem daarvoor contact met ons op.