Happyles: Informatie voor trainers

24 06 2022
09:30 - 15:30 • Online (Microsoft Teams)

Happyles-training

Werkt u in de jeugdhulpverlening bij een zorg-, welzijns- of behandelorganisatie (denk aan: preventie jeugd GGz, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, jongerenwerker, jeugdhulp)? En wilt u werken aan de bevordering van welbevinden en g...

Lees meer >