Effectieve alcoholaanpak op festival Rotterdam

Vragen?

featured_image
Jeroen de Greeff
Senior adviseur gemeenten
Bel: +31 (0)30 - 2959(427)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(427)

Bij de evaluatie van een jaarlijks terugkerend muziekfestival in Rotterdam viel op dat het alcoholgebruik er relatief hoog was en dat er relatief veel gezondheidsincidenten ten gevolge van alcoholgebruik plaatsvonden. De gemeente vermoedde dat betere naleving van de alcoholwetgeving de sleutel zou kunnen zijn tot het terugdringen van dronkenschap en de daarmee gepaard gaande overlast en gezondheidsproblemen. Het Trimbos-instituut werd gevraagd om in samenwerking met lokale partijen aan een oplossing te werken.

Vraag

Hoe verbeter je de naleving van de alcoholwetgeving bij een van de grootste festivals in je gemeente?

Aanpak

We ondersteunden de havenstad tussen 2016 en 2018. Gestart werd met een uitgebreide probleemanalyse. Onder meer door onderzoek op locatie tijdens het festival is de uitgangssituatie in beeld gebracht: hoe staat het ervoor met de naleving, wat zijn de oorzaken van niet naleven, zijn er andere factoren die de mate van dronkenschap beïnvloeden, wat zijn aanknopingspunten voor een verbetering van de situatie.

Om de situatie te verbeteren is de in Zweden effectief gebleken STAD-aanpak naar de Rotterdamse situatie vertaald. Kernelementen in deze aanpak zijn: training van horecapersoneel, handhaving van de alcoholwetgeving en communicatie met het publiek, aangevuld met communitybuilding en proactief toezicht houden.

Doordat aan het begin en aan het einde van het traject metingen zijn uitgevoerd, werden de effecten van de aanpak zichtbaar.

Resultaat

De samenwerking tussen de ondernemers en de publieke partijen is gedurende het traject verbeterd. Bovendien bleken bij de volgende editie van het festival de nalevingscijfers verbeterd. Dat gold zowel  voor de naleving van de leeftijdsgrens (van 23,1% naar 50%) als voor het verbod op doorschenken (van 0% naar 25%).

Na evaluatie van het hele traject komt de aanpak beschikbaar voor landelijke uitrol.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij de aanpak van dronkenschap in het horecagebied of op een festival in uw gemeente? Wij denken graag met u mee, ook wanneer u andere vragen heeft met betrekking tot alcohol en drugs in uitgaansgebieden en op evenementen.

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam