Projecten voor klanten Centrum voor Economische Evaluatie

We doen doelmatigheidsonderzoek voor uiteenlopende klanten. 

Hieronder vindt u een overzicht van enkele projecten die wij mochten uitvoeren.

Ministerie van VWS

 • het vergroten van de kosteneffectiviteit van de GGz op nationaal niveau
 • het vergroten van gezondheidswinst onder een vastgesteld budgettair plafond
 • maatschappelijke kosten-batenanalyses rondom nieuw beleid

Ministerie van SZW, Arbo Unie

 • onderzoek naar het bevorderen van de geestelijke gezondheid in de beroepsbevolking
 • doorrekenen van diverse business cases
 • doorrekenen van interventies vanuit het perspectief van werkgevers, arbo-diensten en verzekeraars

Zorggebruikers

 • in kaart brengen van voorkeuren voor zorgvormen
 • opnemen van voorkeuren in gezondheid-economische doorrekeningen
 • gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) data voor optimalisatie van zorgpaden

Zorgaanbieders

 • versterken van de concurrentiepositie van zorgaanbieders door zorginnovatie gericht op meer gezondheidswinst tegen betaalbare kosten
 • ontwikkelen van business cases
 • verbinden van ROM-data aan economische doorrekeningen voor optimalisatie van de zorg binnen de eigen organisatie

Zorgverzekeraars

 • hulp bij inkoop op basis van producten, uitkomsten en kosten

Fondsen

 • effectonderzoek uitbreiden met onderzoek naar kosteneffectiviteit en budget-impactanalyse
 • bevorderen van zorginnovatie gericht op doelmatigheid

Universiteiten

 • delen van kennis over economische evaluaties
 • in samenwerking onderzoeksvoorstellen schrijven en uitvoeren
 • budget-impactanalyses uitvoeren in het kader van onderzoeksubsidies

Internationale organisaties zoals de WHO, EC en OECD

 • uitvoeren van gezondheid-economische optimaliseringsstudies
 • schrijven van briefing papers en background papers ten bate van beleidsformulering

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan een gezondheideconomische doorrekening uitgevoerd volgens de regelen der kunst? Neemt u dan contact met ons op, zodat we u kunnen vertellen wat we hierin voor u kunnen betekenen.