VERS II

VERS II Training | Voor patiƫnten

In de VERS II trainingen worden de vaardigheden die geleerd zijn tijdens de VERS I training verdiept en komt ook een aantal andere onderwerpen aan de orde.  Het is een training die in groepsverband wordt gevolgd.

Opzet VERS II training

 • Er is geen vast start- en sluitdatum, deelnemers kunnen tijdens het programma in- en uitstromen.
 • Bijeenkomsten duren twee tot drie uur en zijn eens per twee of drie weken.
 • Mogelijkheid voor enkele thema’s ‘op herhaling’.
 • Looptijd VERS II één tot anderhalf jaar bij het doorlopen van het hele programma.

Evenals bij VERS I geldt dat de VERS-training altijd onderdeel is van de behandeling. Voorwaarde voor deelname is dat de cursist tijdens de VERS II contact heeft met de behandelaar.

De opzet van VERS II biedt de mogelijkheid weer meer op eigen benen te staan en minder afhankelijk te zijn van een vaste groep.

Thema’s die aan bod komen:

 • Concrete doelen bepalen
 • Vertrouwen en risico’s nemen in relaties
 • Omgaan met boosheid
 • Hanteren van impulsiviteit
 • Omgaan met conflicten in relaties
 • Een draaiboek maken (om met moeilijke situaties om te gaan)
 • Assertiviteit
 • Keuzes maken